Bandfoderfördelare

BA - 400 & 500

Läs mer om våra BA-400 & 500 produkter

BA-400 & 500

Uppbyggnad

Stativet är tillverkat av 2 mm Aluzink plåt med bärrullar c-c 500 mm i hela transportörens längd och returrullar som håller upp returen med c-c 2000 mm. Det sitter även tvärstag i botten på stativet med c-c 2000 mm.

En kuggväxelmotor med drev och kedja driver gummibandet och en annan kuggväxelmotor driver en wire som avskrapan är kopplad till. Avskrapan är uppbyggd av en släde och en plog . Släden löper på ett rörräcke som är monterat längs hela transportörens längd fram till där sidorna slutar vid pålastningen.

Är det en längre sträcka så kan man ha ”inflyttad wiredrift” man sätter fast kuggväxelmotorn till wiredriften med ett par konsoler på stativet strax före foderbordets början och minskar på det sättet wirens längd.

Drivrulle diameter 230 mm upp till 50 m längd och diameter 320 mm över 30 m längd. Spännrulle 230 mm.

Elskåp

I elskåpet finns elkomponenterna för maskinerna i systemet och en plc med ett program som styr maskiner och funktioner i utfodringssystemet. Fodergrupperna styrs av gränslägen eller om det är många grupper eller boxar så styrs grupperna istället av pulser för att minska kabeldragningen. Man kan utfodra på antal slag som avskrapan går eller vikt det beror på vad man använder för buffert till bandfoderfördelaren.

Utfodringsprogrammen med funktioner utformas efter kundens önskemål.

Fodergrupper
Gränsläge monteras mellan varje fodergrupps ytterkant. Avskraparen går fram och åter mellan uppsatta gränslägen. Antal avskrapningar per fodergrupp regleras med förvald siffra i displayen. Fodergrupp 1 utfordras färdigt innan avskraparen går över till grupp 2. Vid tvärgångar monteras gränslägen så att inget foder läggs i gången.

Fördelar

Bandfoderfördelaren modell BA är från början tillverkad av Sparman och har funnits i produktion sedan 1970 talet och det finns fortfarande maskiner i drift som är ca 30 år gamla. Med större besättningar kommer bandfoderfördelaren till sin fulla rätt då dem kan hantera stora volymer foder per dygn och sina låga drifts och underhållskostnader. En annan fördel är att korna inte kommer åt maskinen och kan inte stoppa utfodringen som ibland kan hända med en vagn.

Man kan ha smala foderbord = smalare byggnad lägre byggkostnad. Ingen personal behöver vara på plats vid utfodringen.

Teknisk information:

BA-400 gummimattans bredd är 400 mm, stativbredden är 480 mm och den används upp till 65 m totallängd.

BA-500 gummimattans bredd är 500 mm, stativbredden är 590 mm och den används vid längder 65 m till 100 m.

Uppfästning:
Max avstånd mellan upphängningarna är 600 cm.
Avståndet mellan foderfördelarens nederkant
och tak är  ca 600 mm, men kan variera beroende på hur montering av intransportören sker.
Drivning:

En motor för gummibandet:

  • 2,2 kW upp till 50 m fördelare
  • 3,0 kW mellan 51 och 70 m fördelare
  • 4,0 kW mellan 71 och 80 m fördelare
  • 5,5 kw 81 m och 100 m fördelare

En motor för avskraparen på 0,75 kW.
Band:400 mm eller 500 mm brett gummiband.
Automatikskåp enligt kundens önskemål.

BA-400-II & 500-II

Läs mer om våra BA-400-II & 500-II produkter

BA-400-II & 500-II

Skillnaden mellan BA och BA-II är att BA-II har en roterande borste som lastar av fodret åt både höger och vänster sida vilket gör att man kan ha olika grupper på sidorna tex. mjölkande på en sida och rekrytering på den andra sidan. Borstdriften är mycket driftsäker då det inte finns några mekaniska bitar som styr utan allt styrs av utfodringsprogrammet i plc’n som sitter i elskåpet.

Uppbyggnad

Stativet är tillverkat av 2 mm Aluzink plåt med bärrullar c-c 500 mm i hela transportörens längd och returrullar som håller upp returen med c-c 2000 mm. Det sitter även tvärstag i botten på stativet med c-c 2000 mm.

En kuggväxelmotor med drev och kedja driver gummibandet och en annan kuggväxelmotor driver en wire som släden är kopplad till. Avskrapan är uppbyggd av en släde och en borste . Släden löper på ett rörräcke som är monterat längs hela transportörens längd fram till där sidorna slutar vid pålastningen.

Är det en längre sträcka så kan man ha ”inflyttad wiredrift” man sätter fast kuggväxelmotorn till wiredriften med ett par konsoler på stativet strax före foderbordets början och minskar på det sättet wirens längd.

Drivrulle diameter 230 mm upp till 50 m längd och diameter 320 mm över 30 m längd. Spännrulle 230 mm.

Elskåp

I elskåpet finns elkomponenterna för maskinerna i systemet och en plc med ett program som styr maskiner och funktioner i utfodringssystemet. Fodergrupperna styrs av gränslägen eller om det är många grupper eller boxar så styrs grupperna istället av pulser för att minska kabeldragningen. Man kan utfodra på antal slag som avskrapan går eller vikt det beror på vad man använder för buffert till bandfoderfördelaren.

Utfodringsprogrammen med funktioner utformas efter kundens önskemål.

Fodergrupper
BA-II har dubbelsidig avskrapning så det är prgrammerbara grupper på bägge sidor om maskinen. Gränsläge monteras mellan varje fodergrupps ytterkant. Avskraparen går fram och åter mellan uppsatta gränslägen. Antal avskrapningar per fodergrupp regleras med förvald siffra i displayen. Fodergrupp 1 utfordras färdigt innan avskraparen går över till grupp 2. Vid tvärgångar monteras gränslägen så att inget foder läggs i gången.

Fördelar

Bandfoderfördelaren modell BA är från början tillverkad av Sparman och har funnits i produktion sedan 1970 talet och det finns fortfarande maskiner i drift som är ca 30 år gamla. Med större besättningar kommer bandfoderfördelaren till sin fulla rätt då dem kan hantera stora volymer foder per dygn och sina låga drifts och underhållskostnader. En annan fördel är att korna inte kommer åt maskinen och kan inte stoppa utfodringen som ibland kan hända med en vagn.

Man kan ha smala foderbord = smalare byggnad lägre byggkostnad. Ingen personal behöver vara på plats vid utfodringen.

 

Teknisk information:

BA-400-II gummimattans bredd är 400 mm, stativbredden är 480 mm och den används upp till 65 m totallängd.

BA-500-II gummimattans bredd är 500 mm, stativbredden är 590 mm och den används vid längder 65 m till 100 m.

Uppfästning:
Max avstånd mellan upphängningarna är 600 cm.
Avståndet mellan foderfördelarens nederkant
och tak är  ca 600 mm, men kan variera beroende på hur montering av intransportören sker.
Drivning:
En motor för gummibandet:
2,2 kW upp till 50 m fördelare

3,0 kW mellan 51 och 70 m fördelare

4,0 kW mellan 71 och 80 m fördelare

5,5 kw 81 m och 100 m fördelare

En motor för avskraparen på 0,75 kW.
En motor för borsten på 0,37 kw.
En motor för avskraparen på 0,75 kW.

Automatikskåp tillverkas enligt kundens önskemål.